ISO 45001 Belgesi Nedir, Nasıl Alınır ve Fiyatı

ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, kurumlara, çalışanlara ve diğer kişilerin güvenli ve sağlıklı işyerleri oluşturmasına yardımcı olurken, aynı zamanda ölümleri, işle ilgili yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlerken, aynı zamanda iş sağlığının sürekli iyileştirilmesi için bir fırsat sağlar.

ISO 45001: 2018 Nedir?

ISO 45001: 2018, ISO tarafından yayınlanan ve hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için bir standarttır; bu, kurumların işçi güvenliğini artıracak, işyerinde riskleri azaltacak ve güvenli çalışmayı artıracak bir çerçeve sağlayarak sağlık ve güvenlik üzerindeki yükü azaltmasına yardımcı olacaktır.

ISO 45001: 2018 Nasıl Alınır?

Küresel iş sağlığı ve güvenliği gereksinimlerindeki artış organizasyonları aramaya itmiştir. Örgütler, işgücü koruma konularında farklı ülkelerin uygulama ve standartlarını belirleyip uygulamaya koymaya çalışmışlardır. Bu nedenle ISO 45001’in entegrasyon uyumlu olması ve entegrasyonun kolaylaştırılması için tasarlanması. Çevre ve iş güvenliği birbirine bağlıdır ve kesinlikle standartları takip eder. Çünkü birçok kuruluşun işçiliği koruma ve çevre alanındaki işlevlerini bütünleştirdiği bilinmektedir.

ISO 45001 Belgesi Veren Firmalar

Halen yürürlükte olan ve 2018 revizyonuyla yayımlanan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin yerini alacak olan bu standart, OHSAS 18001 standardının şartlarına benzer. Yeni standarda uygun olarak hazırlanan seri için kullanılan ISO standartları, ISO 45001 2015: 2018 revizyonu ile geldi ve şu anda Türkiye’de geçerli bir belge akreditesizliği olmaktan çıkmış olan OHSAS 18001 gibi hijyen güvenlik yönetim sistemleri artık uluslararası belge niteliğindedir.

İSG yönetim sisteminin ISO 45001: 2018’i 2018’de yayınlamasından bu yana, bu sertifikaya geçiş süresi en fazla 3 yıldır. Sertifika kuruluşları yakın zamanda bu standart tarafından akredite edilmiştir. Bu nedenle, OHSAS 18001 yerine ISO 45001’e geçiş 2019’un sonuna kadar yaygınlaşacak ve ISO 45001 sertifikası alınması gerekecek. Ancak, geçiş süresinin yasal olarak 3 yıl olduğu belirtilmelidir.

Bu uygulamanın uygulanmasında ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler göz önünde bulundurulmalı, süreçlerde ortaya çıkabilecek potansiyel sağlık ve güvenlik tehlikeleri risk yönetimi ve süreç yönetimi açısından tanımlanmalı ve bu risklerin ve farkındalığın farkında olmalısınız. Bu faaliyetler üst yönetim tarafından yönetilmelidir.

Motivasyon Ve Kullanım

Bu ISO 45001 standardıgüvenlik faaliyetlerini sistematik hale getirecek ve ilgili süreçleri geliştirecektir. Ayrıca, sistemlerin şeffaflığını vurgulayan yöneticiler sayesinde bu konuda yasal, koruyucu ve çerçeve koşulların etkinliğini artıracaktır. İş güvenliği alanındaki risklerin farkındalığı artırılacak, iş güvenliği ile ilgili yasal gereklilikler açıkça gözlenecek ve açık bir bilgilendirme politikası şirketin işyerinde sorumluluk duygusunu artıracak olan paydaşlar arasında güvenilirliğini artıracaktır.

Organizasyon İçeriği

ISO 45001: 2018’e göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, İSG yapısını ve yönetim sistemini belirlerken, kuruluşun iç ve dış etkileri ve İSG yönetim sisteminin başarısı ve etkinliği için olası sonuçlarını göz önünde bulundurması gerekir.

Kuruluş ayrıca çalışanların ve faaliyetlerinden etkilenen diğer kişilerin ihtiyaç ve beklentilerini de anlamalı ve dikkate almalıdır. Örgüt ayrıca, çalışanın ihtiyaç ve beklentilerinin yasal gereklilikler haline gelebileceğini veya olabileceğini düşünmelidir. Ayrıca, kuruluş iş verimliliğini, çalışan ihtiyaçlarını ve İSG yönetim sistemini etkileyebilecek ürünler, hizmetler ve diğer faaliyetleri göz önünde bulundurarak yönetim sisteminin kapsamını veya sınırlarını değerlendirmelidir.

ISO 45001 Belgesi

Liderlik Ve Çalışanların Katılımı

ISO 45001: 2018 standardı kuruluşun yönetimini çalışanın sağlığı ve güvenliği için ortak bir sorumluluk ve sorumluluğa yönlendirir. Kurumun her kademesinde görev ve sorumluluklar paylaştırılacak, bildirilecek ve belgelendirilecektir. Ek olarak, kuruluşun yönetimine İSG yönetim sisteminin ISO 45001: 2018’in gereklerine uymasını sağlamak ve İSG yönetiminin yönetimini bildirmek için sorumluluk ve yetki verilmesi gerekir.

Planlama

İSG yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanmasını ISO 45001: 2018’e göre planlarken üst yönetimin göz önünde bulundurması gereken özel unsurlar vardır. Bunlar, yukarıda belirtilen organizasyon büyüklüğü, ilgili taraflar ve hacimleri içerir. Planlama, İSG yönetim sisteminin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için süreçlerin geliştirilmesini de içermelidir. Buna ek olarak, yönetim, İSG sisteminin uygulanmasıyla ilgili istenmeyen etkileri önleme veya azaltma ve kuruluşun her kademesinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak planlar uygulamalıdır.

 

Alıntı:https://msbelgelendirme.com/belgelendirme/iso-45001-belgesi.php