Son dakika… Sözde Ermeni soykırımı iddiaları TBMM’de kınandı

Kabul edilen karar metninde, “ABD Senatosunun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle beynelmilel hukukun esas kaidelerini yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile alakalı onay ettiği kararı ülkemiz hatri sayilir büyüklükte millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz.” denildi.

Fotoğraf: Sözcü/Zekeriya Albayrak

Hukuki hiçbir değeri var olmayan ve müteakip seçenek çagi sonrasında oluşacak Senatoyu bağlamayacak bu kararın, açıkça kirli tek siyasi oyunun parçası olduğu anlatilan metinde, “Bu, keyfi ve gündelik politikanın sade çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz tek tavırdır. ülkemiz hatri sayilir büyüklükte millet Meclisi, tarihi olaylar ile alakalı karar vermenin parlamentoların işi olmadığı görüşünü tekrar etmektedir.” ifadesine yer verildi.

Sözde Ermeni soykırımı karar tasarısının dahada evvel de Bir hayli sefer AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Senatosuna geldiği ve reddedildiği hatırlatılan metinde, şunlar kaydedildi:

“Manidardır ki, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ çıkarları ne vakit Türkiye’nin politikalarıyla zit düşse bu mevzu Senato gündemine getirilmektedir. Esasen mesele, Ermeniler ve 1915 olayları mevzusu değildir; Ermeniler de tarihi olaylar da AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Senatosunun umurunda değildir; Türkiye, aziz milletimizin iradesine göre değil de ABD’nin taleplerine ahenk gösteren politika geliştirse ne Ermeniler ne de 1915 olayları AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Senatosunun gündemine gelecektir.”

Türkiye’nin tutumunun bu konuyla alakali net ve belli olduğu kaydedilen metin, şöyle ayni ritimde devam etti:

“Tarihi gerçekler heyecan ediliyor ve önemseniyorsa, bilim adamları emin araştırmalarla hayat kamuoyunu bilgilendirebilir. ülkemiz varlıklı arşivlerini Ermeniler dahil bütün araştırmacılara açmıştır ama Ermenistan’ın en önemlileri dahil araştırmacılara arşivleri açılmamıştır. Bilgi ve dokümanları gizleyerek, kara propagandaya ve ırkçı yaklaşımlara boyun eğmek AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Senatosu dahil parlamentolara yakışmaz. ülkemiz ve AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ arasında uzunca senelere dayalı stratejik müttefikliğin ve dostluğun, karanlık hesaplara penis edilerek tahrip edilmesinden hatri sayilir büyüklükte acı duymaktayız. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Senatosu artık kendisinin tarihine kattığı bu kirli kalp yüküyle yaşamak zorundadır. Türkiye, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Senatosunun bu kararını ve benzeyen türden baskı araçlarını hiçbir şekilde dikkate almaksızın, bölgesindeki ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunmaya kararlılıkla ayni ritimde devam edecektir.

ABD Senatosunun bu kararı hemide tarih hemide haklar açısından ayni vakitte da Türk milleti ve kalp sahibi hayat halkları nezdinde yok hükmündedir. Bu karara karşı milletimizin müsterek kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, Türkiye’nin, beynelmilel mütekabiliyet çerçevesinde koşul olan karşılığı vermesinin doğal tek dogruluk olduğunu kamuoyuna duyururuz. Bu düşüncelerle, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Senatosunun mezkur kararının tümüyle kınanmasını, reddini, yok hükmünde sayılmasını ve ulu ülkemiz hatri sayilir büyüklükte millet Meclisi tarafından alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlanması hususunu genel Kurulun tasviplerine istek ederim.” AA

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ak parti cumhuriyet milletçe partisi HDP İYİ Parti ulusalci devinim partisi TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
nihayet güncelleme: 22:30 13.12.2019