İŞKUR teşvikleri şartları nelerdir?

Türkiye İş müessesesi Başka bir deyişle kısaca İŞKUR tespit edecek koşulları taşıyan işsizleri istihdam eden iş yerlerinin yükünü hafifletmek amaciyla prim, vergi veyahut ücret destekleri sağlamaktadır. Bu sayada iş istihdamını arttırmayı hedef alan İŞKUR’un teşvik verebilmek amaciyla hangi koşulları aradığı ise heyecan konusu. Peki, İŞKUR hangi teşvikleri sağlamaktadır? İŞKUR teşvikleri koşulları nelerdir? İşte İŞKUR teşvikleri ile alakalı heyecan edilen bütün verileri bulunan haberimizin detayları…

İŞKUR TEŞVİKLERİ NELERDİR?

İstihdamı arttırmak için, belli koşulları sağlayan işsizleri işe alan iş yerleri amaciyla prim, vergi ve ücret benzeri destekler sağlayan İŞKUR bu teşviklerin tek bölümünü kendisi finanse etmektedir. Bu teşviklerin uygulayıcısı ise yasamsal Güvenlik Kurumu’dur.

İşte İŞKUR teşvikleri;

– Kadın, toy ve Mesleki Yeterlilik dokümanı Olanların İstihdamı Teşviki

– İlave İstihdam Teşviki

– İlave İstihdam Ücret Desteği

– İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına baz alinarak Teşvik

– minimum Ücret Desteği

işkur sözcü ile alakalı görsel sonucu

İŞKUR TEŞVİKLERİ ŞARTLARI NELERDİR?

*Kadın, toy ve Mesleki Yeterlilik dokümanı Olanların İstihdamı Teşviki

– Kişinin nihayet 6 aydır işsiz olması

– Kişinin istihdam edildiği tarihten evvelki nihayet 6 ayın vasati sigortalı çalışan sayısına ek olarak istihdam edilmesi

– Özel sektör işvereni olması

* İlave İstihdam Teşviki

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

– İşe alındıkları aydan evvelki üç ayda 10 günden çok 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında hususi sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

İş yeri yönünden aranılan şartlar:

– Özel sektör işverenine ait olması,

– Sigortalının işe giriş tarihinden evvelki takvim seneye ait işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veyahut muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ek olarak çalıştırılması,

– Aylık prim ve hizmet vesikalarının yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

– yasal tediye süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, yönetimsel kazanç cezası ile bunlara ait gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veyahut bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı istikametinde rastgele tek tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

*İlave İstihdam Ücret Desteği

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

– İşe alındıkları aydan evvelki üç ayda 10 günden çok 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

– 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında hususi sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

İş yeri yönünden aranılan şartlar:

– Özel sektör işverenine ait olması,

– Sigortalının 2018 senesi ocakta ila Aralık ayları dönemine ait işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veyahut muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki asgari sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ek olarak çalıştırılması,

– Aylık prim ve hizmet vesikalarının yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

– yasal tediye süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, yönetimsel kazanç cezası ile bunlara ait gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veyahut bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı istikametinde rastgele tek tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamına baz alinarak Teşvik

– İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

– İşçinin, işten ayrıldığı iş yerinde tekrar işe başlaması seklinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

Asgari Ücret Desteği

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;

– Özel sektör iş yeri işverenleri,

– 5018 sayılı Yasaya ekli (I) sayılı cetvelde anlatilan halk idareleri dışında var olan başka halk iş yeri işverenleri,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;

– 5510 sayılı Yasanın dört üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzunca vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri tatbik edilen sigortalılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.