Zilhicce ayı ne zaman? Zilhicce ayı oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhicce ayının evvel on bugünü hac ibadeti adina getirildiği amaciyla faziletli sayılır. Hac ibadetinin adina getirildiği ay olması dolayısıyla mühim tek konuma sahip var olan Zilhicce ayı, Müslümanların en çok ilgilendiği dönemler arasında. 8. bugünü terviye, 9. bugünü arefe denilen bu gün, içinde Kurban Bayramını da barındırmaktadır.

ZİLHİCCE AYI NE vakit BAŞLAYACAK?

Zilhicce ayı Kurban Bayramının algı edileceği 10 Ağustos Arefe bugünü ile başlayacak. Zilhicce ayının evvel on gününün fazileti bu on vakit içinde hac ibadetinin adina getiriliyor olması İslam alemi açısından ehemmiyetini artırıyor.

Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

ZİLHİNCCE AYI ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Zilhiccenin evvel dokuz bugünü oruç tutmak müstehap onay edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği benzeri ani çok gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu bugünü var olan Arefe gününün dinde mühim tek yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile alakalı olarak “Arefe bugünü tutulan orucun geçmiş ve istikbal birer senelik günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. ama hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe bugünü oruç tutmamaları dahada uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Fecr suresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile, seçenek edilen yoruma göre, hac ayı var olan Zilhicce’nin evvel on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce’nin evvel on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on gün içinde işlenecek salih amelden dahada sevimli tek iş yoktur.” buyurmuş, sahabîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üstüne Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. ama malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). çünkü Bu sıralar hac ibadetinin tek Bölüm menâsiki yapılmakta tek bölümü da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) derhal peşinden gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu bugünü var olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46)

ZİLHİCCE ORUCU NE vakit TUTULUR?

Zilhicce orucu, Zilhicce ayının başlamasıyla başlar 9. vakit dahil olmak üzere oruç tutulur.

Zilhicce ayının evvel dokuz gününde oruç tutmak öneri edilmiştir. Zilhicce ayının 10. bugünü kurban bayramının evvel günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin evvel dokuz bugünü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği amaciyla zilhiccenin evvel dokuz gününün, Başka bir deyişle kurban bayramından evvelki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. ama sıkıntıya ve halsizliğe neden olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. bugünü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ait olarak “Arefe gününden dahada çok Allah’ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği tek vakit yoktur” buyurmuş , tekrar “Arefe bugünü tutulan orucun bundan evvel ve ardindan birer senelik günahları örteceği Allah’tan umulur” Diye konuştu i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.