Yargıtaydan iş yeri dışında uyuşturucu kullanan işçi hakkında emsal karar

Bursa‘da tek fabrikada vinç operatörü olarak çalışan işçi, uyuşturucu kullanırken yakalandı. İşçisinin uyuşturucu kullandığını öğrenen işveren ise işçiyi kapı önüne koydu. 1. İş Mahkemesinin yolunu tutan işçi, iş akdinin haksız feshedildiğini belirterek işe iadesini istek etti.

Mahkemede müdafaa yapan işveren avukatı, davacının izindeyken arkadaşlarıyla ‘uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve ticaretini yapma’ suçlamasıyla gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere hür bırakıldığının öğrenildiğini kaydetti.

YARGITAY’A BAŞVURDU

Avukat, destur dönüşü davacının mevzu hakkinda savunmasının istendiğini, davacının vermiş olduğu yazılı savunmasında neden gözaltına alındığına değin rastgele tek İzah yapmadığını, bunun üstüne davacının hizmet sözleşmesinin İş yasasi 17-18 maddelerine göre tazminatlı olarak feshedildiğini beyanla davanın reddini istek etti. Mahkeme davacıyı işe art iade etti. Davalı istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf müracaatının esastan reddine karar verdi. Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay 22. haklar Dairesi girdi.

KARAR VERİLDİ

Emsal tek karara imzasini atan daire, davacı işçi ile alakalı yürütülen tahkikat hasebiyle şirketin itibarının zedelendiğini ve şirketin güç vaziyete düştüğünü belirtilerek, olabilitesi çok nedenle işveren tarafından savunması alınarak feshedildiğine dikkat çekti.

Kararda, “Davacının yaptığı işin niteliği, uyuşturucu madde kullanımının da yasada hatali olarak düzen etmiş olması, davacı işçinin kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak ve madde ele geçirmek amaciyla Hint keneviri ekimi ve yetiştirmek suçlarından cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının art bırakılmasına karar verildiği ortadadır. Kararın kesinleştiği dikkate alındığında mevzubahis eylem her ne civarindan iş adina bu şekilde gelinmediği veyahut iş yerinde kullanılmadığı vakit haklı nedenle fesih nedeni teşkil etmese de, vinç operatörü var olan davacı işçinin uyuşturucu madde kullanmasının davalı işveren açısından güven ilişkisini zedeleyici tek durum olduğu anlaşılmaktadır. Bu vaziyette davacı ile birlikte çalışmaya ayni ritimde devam etmesinin işverenden beklenemeyeceği anlaşıldığından, feshin olabilitesi çok sebebe dayandığı onay edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı neden ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. anlatilan nedenlerle Bölge Adliye Mahkemesi 5. haklar Dairesi ve 1. İş Mahkemesinin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına, davanın reddine hükmedilmiştir” denildi.

Kaynak: İHA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.